הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 2/3/09

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 2/3/09

חברי הוועדה: שרון לביא, הראל קורדובה, רועי שטיין, ושמחה הוכמן (כנציגת החטיבה למו"ס בב"י)
רויטרס: מרים דמבק ואמנון אורטנר

בישיבה, שהייתה ישיבת המשך לישיבתה האחרונה של הוועדה (09/02/09), נדונו מספר נושאים, ונתקבלו כמה החלטות:
 

  1. נציגי רויטרס ציינו כי הרשימה העדכנית של הבנקים התורמים, כפי שפורסמה על ידי הוועדה, תיכנס לתוקף באמצע מארס. בנוסף, נציגי רויטרס נערכים להוספת תנאי בחישוב הריבית הקובעת, בהתאם להחלטת הוועדה: אם יש פחות מחמישה ציטוטים (לכל תקופה), הריבית הקובעת לא תחושב אוטומטית על פי הכללים שנקבעו, ולא תפורסם מייד, במתכונת הרגילה על ידי מערכת הרויטרס; אלא תפורסם עד סוף היום וזאת באחריות חברי הוועדה. תחולת התנאי החדש - מתחילת חודש אפריל.
  2. ישנן שתי שיטות תקשורת למידע המועבר על ידי לקוחות רויטרס בעזרת התוכנות של רויטרס: Insert-link - תוכנה ייעודית של רויטרס, המותקנת במחשב של הלקוח, שמעבירה את הנתונים לדף ייחודי של הבנק אצל רויטרס ותעשה שימוש בדף זה לצורך בניית הקוד הלוגי של הנתון במערכת רויטרס. לתוכנה אפשרות הקלדה ידנית או קישור לאקסל. Market-link - שימוש בקובצי אקסל המשלבים פונקציות שנבנו על ידי רויטרס לצורך העברת המידע ישירות לבניית הקוד הלוגי של הנתון במערכת רויטרס של הבנק. בשיטה זו התהליך פשוט יותר, ונחסכים שני שלבים (וכן צורך באפליקציית ביניים Insert-link). לפיכך מומלץ לכל אחד מהבנקים התורמים שעדיין לא עבר לשיטה זו לקדם את המעבר אליה מבחינת מערכות המידע של הבנק.
  3. הוחלט כי בתחילת כל יום "תזכור" מערכת הרויטרס את הציטוט האחרון של כל אחד מהבנקים התורמים ביום הקודם, ותציג אותו על המסכים. כמובן, באחריות כל אחד מהבנקים להיכנס למערכת ולשנות את הריבית בהתאם להערכותיו. במקביל לזאת, חברת רויטרס תקבל את האחריות להעברת הציטוטים המתפרסמים במערכות המידע בצורה תקינה ותשלח שני סוגי התרעות לנציגי הבנקים התורמים, (לפחות לשני נציגים של כל בנק) כדלקמן: בשעה 10:30 התרעה על אי שינוי של הריביות (אם הבנק שינה ריבית אחת מתוך שמונה הריביות בתקופות השונות, הוא לא יקבל התרעה זו.) בשעה 11:00 התרעה במקרה של פער חריג בין הציטוט של הבנק לבין הממוצע התיאורטי הזמני. (ראו הגדרה בסעיף 4.) נקבע כי ההתרעות יועברו לנציגי הבנקים התורמים באמצעות הדואר האלקטרוני וה-SMS, וכן לנציגת הוועדה - גניה דה מאיו. באחריות הבנקים התורמים להעביר למרים דמבק רשימת שמות וכתובות דוא"ל של שני נציגים לפחות מכל בנק.
  4. הגדרת פער חריג: הפער יחושב כהפרש בין הציטוט של הבנק לבין ממוצע תיאורטי זמני - על פי הכללים שנקבעו לחישוב התלבור הקובע. פער לגבי ריבית ה-ON יוגדר כחריג כאשר ההפרש האמור גדול מ-15 נקודות בסיס, ועבור ריביות הטווחים הארוכים - כשהוא גדול מ-25 נקודות בסיס. תורם המעוניין בפער אחר מתבקש לשלוח לוועדה בקשה מסודרת, והיא תשקול את בקשתו.
  5. יש לציין כי כל התרעה כזאת וכל שיחת טלפון בנושא זה תתועד במאגרי המידע של רויטרס, ובמקרה שיתעוררו חילוקי דעות לגבי טיב הנתונים במערכת, יהיה ניתן יהיה לשחזר את רצף האירועים שקדם לתקרית.
  6. לוח הזמנים להשלמת כל השינויים המוצעים בסעיפים 5-3 - ובכלל זה להעברת האחריות למעקב אחר תקינות הציטוטים לרויטרס - נקבע לתחילת חודש יולי 2009.

    בסיכום, חברי הוועדה סבורים כי שינויים טכניים אלו, כפי שהוגדרו בישיבה המשותפת עם נציגי רויטרס, יפתרו תקלות ובעיות תקשורת רבות. כך ייווצר קשר ראשוני ומהיר בין נציגי הבנקים התורמים למערכות הרויטרס כבר בשעה 10:30 בכל יום עסקים. פעולות אלו נועדו להגביר את האמינות והשקיפות בתהליך קביעת התלבור - מטרה שוועדת ריבית התלבור מייחסת לה ערך עליון.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022