הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מזומן

שטרות כסף ומעות, שהם המטבע החוקי בישראל, וכן מטבע חוץ.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023