איזה מידע מסתתר מאחורי אופציות שקל-דולר הנסחרות בבורסה?

תקציר:

המידע הגלום במחירי הנכסים הפיננסיים המתוחכמים, ובמיוחד במחירי האופציות, נמצא בשנים האחרונות במרכז ההתעניינות של כלכלנים באקדמיה, בבנקים מרכזיים ובמגזר הפרטי. המידע הנגזר ממחירי האופציות משקף את הציפיות בשוק לגבי המחיר הממוצע של נכס הבסיס ולגבי התנודתיות בו. באמצעות שיטות ניתוח מתוחכמות יחסית ניתן לגזור גם את ההתפלגות של השינויים במחיר נכס הבסיס.

 

קישור לקובץ