איתור זכאים לדמי הפדיון של מילוות חובה

תקציר:

מינהל מילוות המדינה בבנק ישראל אחראי לרישום וניהול של מילוות המדינה, ובכללם מילוות חובה שהוטלו על פי חוק. משנות השישים ואילך נגבו מילוות החובה על ידי נציבות מס הכנסה. מתחילת שנות השישים ועד אמצע שנות השמונים הונפקו למעלה מחמישה עשר מיליוני תעודות של מילוות חובה לתקופות של שלוש עד חמש עשרה שנים. יותר מ- 98% מסך המילוות שהונפקו משנות השבעים אף ניפדו.

 

קישור לקובץ