האם הפחתת המס של ועדת רבינוביץ' תאיץ את הצמיחה?

קישור לקובץ