הוראת המפקח על הבנקים בנושא ניהול מסגרת אשראי בחשבונות עובר ושב

תקציר:

חשבונות העובר ושב בבנקים משמשים את הציבור כאמצעי עיקרי לניהול פעילותו השוטפת. בתקופות מסויימות, שבהן ההוצאות עולות על ההכנסות, עשוי הלקוח להזדקק להלוואות גישור. אמצעי נוח ומקובל מאוד בישראל הוא העמדת אשראי זה בחשבון העו"ש עצמו. הבעיה המרכזית במצב הנוכחי היא אי הוודאות המובנית של הלקוח באשר להיקף המשיכה-מחשבונו, שיאשר הבנק. הלוואה באמצעות חריגה מהמסגרת היא היקרה ביותר מבין ההלוואות שהבנקים מעמידים ללקוחות; כדאי ואפשר להחליפה בהלווואה זולה יותר. בהוראה החדשה הבנקים נדרשים לתאם ולקבוע בהסכם, עם כל אחד מלקוחותיהם, מסגרת אשראי שתתאים לצרכיו, לכושר ההחזר שלו ולביטחונותיו.

 

קישור לקובץ