השימוש במודלים אקונומטריים בגיבוש המדיניות המוניטרית

תקציר:

המדיניות המוניטרית בישראל מתנהלת במשטר של יעדי אינפלציה, אשר במסגרתו קובע בנק ישראל ריבית על מקורות האשראי שהוא סופג מהבנקים במטרה להשיג את יעדי האינפלציה הנקבעים בידי הממשלה. משטר זה אומץ בישראל ובקבוצה הולכת וגדלה של מדינות מפותחות ומתפתחות, מפני החשיבות הרבה של יציבות המחירים ומפני כישלונות של משטרים אחרים, במיוחד כאלה שפעלו לאור יעדי ביניים של שער החליפין או כמות הכסף, בהשגת יציבות זו. לעומת זאת, במדינות שהנהיגו יעדי אינפלציה הצטבר בעשור האחרון ניסיון מוצלח בהשגת שיעורי אינפלציה נמוכים.

 

קישור לקובץ