כיצד מנהלים את יתרות מטבע החוץ

 

תקציר:

המשברים שפרצו בשווקים המתעוררים בשנים האחרונות מעידים על החשיבות הגדולה שיש לרמה הגבוהה של יתרות מטבע חוץ בעידן הגלובליזציה. חשוב לציין, כי היתרות אינן נחשבות כהון או כעושר של המדינה, אלא כמאגר של נזילות במטבע חוץ העומד לרשותה.

קישור לקובץ