כללי מסחר ואתיקה בשוק מטבע החוץ בעולם ובישראל

 

תקציר:

מטבע חוץ הוא אחד הנכסים הפיננסיים הראשונים שנסחרו בעולם בהיקפים גדולים במסחר בינלאומי מעל לדלפק. בשנות השמונים הייתה התפתחות מואצת של המסחר במכשירי ריבית ולאחר מכן התפתח גם המסחר בנגזרות. מאז ביטול מערכת שערי החליפין הקבועים בתחילת שנות השבעים, גדלו היקפי המסחר במטבע חוץ במידה ניכרת.
הסניף הישראלי של ארגון ה- ACI העולמי, "פורקס ישראל"-ארגון השווקים הפיננסיים", המאגד בישראל את הדילרים במטבע חוץ, אימץ באופן רשמי את קוד האתיקה ואת הקווים המנחים המקובלים בשווקים הבינלאומיים.

קישור לקובץ