"משכנתה הפוכה" - סיוע לקשישים בעזרת שוק ההון

תקציר:

בדרך כלל תולים את שכלולו של שוק ההון בהגדלת יעילותה של המערכת המנתבת את החיסכון אל ההשקעות, דבר שתורם להגדלת העוגה הלאומית. ואולם מתברר, כי שכלול שוק ההון יכול לתרום גם לחלוקה שוויונית יותר של העוגה הלאומית, למשל על ידי הפחתה משמעותית של העוני בקרב האוכלוסיה הבוגרת. בארצות הברית ובמדינות מערביות נוספות הולך ומתפתח הסדר המבוסס על עקרונות השוק, אשר מאפשר לקשישים להפוך את שווי דירותיהם להכנסה שוטפת לשארית חייהם בלי שיצטרכו לעזוב את הדירה. מדובר בכלי פיננסי המכונה "משכנתא הפוכה".

 

קישור לקובץ