ניגודי עניינים בפעילות מתווכים פיננסיים

תקציר:

הפוטנציאל לניגוד עניינים קיים לא רק בפעילות של בנקים אלא גם בזו של מתווכים פיננסיים אחרים, כשהם עוסקים במספר פעילויות יחד. בישראל, הבנקים גם מכרו את מניותיהם בבורסה וגם ניהלו כספים של הציבור בקופות גמל וקרנות נאמנות אשר רכשו את אותן מניות, וכך יצרו ביקושים שהעלו את מחיר מניותיהם באופן מלאכותי. בארה"ב בנקים להשקעות, כחתמים בהנפקות, הציעו מניות של חברות, וכאנליסטים המליצו לציבור בחום לרכוש את אותן מניות.

 

קישור לקובץ