עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים מאי עד אוגוסט 1999

 

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים מאי עד אוגוסט 1999: התפתחות של שוק איגרות הפרטיות בישראל בחמש השנים האחרונות, החוב הממשלתי במחצית הראשונה של שנת 1999, החוב הממשלתי הלא סחיר ביוני 1999, החוב החיצוני של ישראל, התפתחות תנועות ההון של תושבי ישראל יחידים לאחר הסרת המגבלות של הפעולות במט"ח של משקי בית, התפתחות המכשירים הנגזרים שקל-מטבע חוץ, התפתחות הפיקדונות של התאגידים בסקטור הפרטי הלא-בנקאי במטבע חוץ, תנועות ההון של הסקטור הפרטי הלא בנקאי במחצית הראשונה של 1999, תמצית ההוראות העיקריות בתחום הפיקוח על הבנקים, השוואת עלויות הניהול של תיק מניות ושל תיק קרנות נאמנות באמצעות תאגידים בנקאיים - שבעת הבנקים הגדולים  יוני 1999, השוואה של העלויות החודשיות בגין החזקת חשבון ע"ש פרטי-שבעת הבנקים הגדולים מארס 1999, שטרות חדשים בני 50 ו-200 ש"ח, מחקר בנק ישראל מראה: מדיניות הפועלת להעלאת שיעור האינפלציה אינה תורמת לצמצום האבטלה, עדכונים שוטפים באתר האינטרנט של בנק ישראל, סקירות ודוחות.

קישור לקובץ