על הנפקת כסף וסימני ביטחון

תקציר:

הסמכות הבלעדית להוציא שטרות, מעות ומטבעות זיכרון נתונה על פי חוק בידי בנק ישראל, והנפקת הכסף היא מתפקידיו החשובים של הבנק. בנק ישראל מופקד גם על האספקה הסדירה של המעות והשטרות ועל תקינות מערכת המטבע, ומפקח על איכות הכסף ואמינותו. מחלקת המטבע מתכננת את סולם העריכים של השטרות והמעות כך שהוא יאפשר לציבור לבצע ביעילות עסקאות במזומנים וימזער את עלות הנפקה.
השטרות של מדינת ישראל נחשבים לאמינים. אמצעי הביטחון בהם מגוונים, והם מקנים לשטר רמת ביטחון גבוהה. בנק ישראל ממליץ לציבור לא להסתפק בבדיקה של סימן ביטחון אחד אלא להסתכל לפחות על שלושה סימנים שהם קלים לזיהוי.

 

קישור לקובץ