פעילות הסקטורים העסקי והלא-עסקי כגורם מייצב בשוק שקל/מטבע חוץ

תקציר:

הזעזועים מבית ומחוץ שפקדו לאחרונה את ישראל, ופגעו במגזרים רחבים במשק, לא השפיעו מהותית על שער החליפין ועל המסחר בשקל-מט"ח. עבודה זו באה לבחון ולנסות להסביר את היציבות של שער החליפין ושל השוק שקל-מט"ח באמצעות בחינת ההתנהגות של הסקטורים הפועלים בשוק זה: העסקי והלא-עסקי, כל אחד בנפרד.

 

קישור לקובץ