רצועת הניוד של השקל עברה מן העולם

תקציר:

ב- 9 ביוני 2005 הודיעו ראש הממשלה, שר החוץ ונגיד בנק ישראל על ביטול רצועת הניוד של השקל. בהודעה הודגש שמדובר בצעד טכני בלבד, ואכן, שוק מטבע החוץ כמעט ולא הגיב עליו. עם זאת, התאריך הזה יירשם בהיסטוריה הכלכלית של ישראל כציון סופה של דרך ארוכה מאוד שהמשק עבר מאנדרלמוסיה ליציבות ומשליטה ממשלתית הדוקה לשוק חופשי.

 

קישור לקובץ