תקציר:

עבודה זו בוחנת את הפרשי העיתוי שבין נקודות מפנה בשוק המניות לבין נקודות מפנה במספר סדרות מקרו כלכליות, המייצגות את רמת הפעילות במשק הישראלי, בעזרת מודלי מיתוג מרקוביים (MSM).  מודלים אלו מאפשרים לאמוד את התוחלת והשונות של סדרות משוק המניות ושל סדרות מקרו-כלכליות במצב עולם של צמיחה לחוד ובמצב של האטה לחוד. יתר על כן, הרצת מודל מרקובי אחיד מאפשרת למפות בדיעבד את הכרונולוגיה של נקודות המפנה (מצמיחה להאטה ולהפך) בכל סדרה ובעקבות זאת לקבוע את הפרשי העיתוי שבין סדרות משוק המניות לבין שאר הסדרות המקרו-כלכליות. היתרון שבשימוש במדדי מניות לשם חיזוי מחזורי עסקים על פני מדדים אחרים נובע מכך שלפי הנחת שוק הון יעיל, כל המידע לגבי זרמי המזומנים העתידיים של החברות גלום במחירי המניות הנוכחיים, המידע זמין בזמן אמת והוא אינו נתון לרביזיות. עם זאת, סטיות מהתחזית נגרמות מטעויות חיזוי (expectation errors) ובמיוחד, כתוצאה משוקים שאינם צפויים, וכדרכו של שוק מניות הוא נוטה לתגובות יתר (overshooting).

 הממצאים מלמדים כי בתקופת המדגם (1/1990-12/2010) נקודות המפנה (מצמיחה להאטה ולהפך) במדד מניות התעשייה הקדימו בממוצע בכ-7 חודשים את נקודות המפנה במדד הייצור התעשייתי עם פיזור של 3 חודשי סטיית תקן סביב הממוצע. מבחינת טיב החיזוי, נרשם זיהוי יתר יחיד ועוד זיהוי יתר גבולי. מנגד, לא נרשמו זיהויי חסר. בשאר מדדי המניות והסדרות המקרו כלכליות שנבדקו נמצאו תוצאות פחות מובהקות. לתוצאות שהתקבלו יש משמעות מבחינת מקבלי החלטות כלכליות והמשקיעים שכן: (1) הן מאפשרות לבצע כרונולוגיה של מחזורי העסקים במודל לא ליניארי, (2) הן מהוות איתות נוסף על התחזיות המשמשות כיום את הבנק המרכזי להאטה בפעילות הכלכלית; זאת על סמך זיהוי נקודות המפנה בשוק המניות והפרשי העיתוי בינן לבין מדד הייצור התעשייתי ו-(3) לאחר זיהוי של האטה\צמיחה בפעילות הכלכלית ניתן להעריך על פי הכרונולוגיה של שוק המניות כמה זמן היא תמשך.

 

למאמר המלא בנושא: מחזורי עסקים ושוק המניות בישראל: ניתוח בעזרת מודלי מיתוג מרקוביים (Markov Switching Models) כקובץ PDF