המשבר הכלכלי העולמי של 2008 פגע באופן משמעותי בנתוני היסוד של המשקים שנקלעו לעין הסערה. ישראל הייתה פחות חשופה למשקים, לנכסים ולשווקים שנמצאו במוקד המשבר, והיא הפגינה עמידות יחסית לזעזועים הפיננסיים העולמיים. מהעבודה עולה כי בהשוואה ל 2007- השתפר מצבה של ישראל בין 2008 ל- 2012 במידה משמעותית יחסית מדינות בנות השוואה, וזאת לפי שורה של אינדיקטורים כלכליים מרכזיים: התוצר לנפש, הגירעון
הממשלתי, החוב הציבורי, יציבותם של השווקים הפיננסיים ומערכת הבנקאות. תהליכים שנמשכים לרוב שנות דור ומשפיעים על הפערים בין מדינות ברמת החיים, כפי שזו נמדדת למשל ע"י התוצר לנפש התרחשו, בתקופה זו, במהירות רבה יחסית. רמת החיים בישראל עלתה בתקופה זו על הרמה במדינות
מרכזיות כגון איטליה ספרד וניו-זילנד, אף כי היא נותרה נמוכה משמעותית מהממוצע במדינות ה-OECD ומהרמה בארה"ב.
עוד עולה מהעבודה כי לעובדה שהכלכלה הישראלית התאפיינה בשנות המשבר בביצועים עודפים יחסית למשקים אחרים נלוו שתי תופעות פחות חיוביות. הראשונה – העלייה החדה והמהירה במחירי הדירות, והשנייה – הלחצים לייסוף המטבע המקומי והייסוף בפועל, כתוצאה מכך שהון זרם למשק הישראלי על
רקע ביצועיו הטובים ופער ריביות חיובי.​

 

למאמר המלא