תקציר:

עבודה זו מתארת מודל נאוקסט חדש לחיזוי שיעור השינוי החודשי בסעיף הפירות והירקות במדד המחירים לצרכן. מחירי סעיפי הפירות והירקות הינם תנודתיים כך שלעיתים יש להם השפעה גדולה על מדד המחירים הכללי. לפיכך, חיזוי נפרד לסעיף זה הוא בעל ערך. מודל החיזוי החדש עושה שימוש במספר מקורות מידע וביניהם מאגרי מחירים פרטניים ומאגרי מחירים סיטונאיים כדי להקדים בשבועיים את הפרסום של סעיף זה במדד. האתגר העיקרי במשימת חיזוי זו הוא מיעוט התצפיות הקיימות לצורך אימון המודל ולבחינת תוצאותיו. בחינת תוצאות המודל מחוץ למדגם מצביעות על שיפור של 33% במונחים של שורש הטעות הריבועית הממוצעת בתקופה שנבחנה, בחודשים שבין מאי 2020 לאפריל 2021.

למאמר המלא בנושא: תחזית לשינוי החודשי בסעיף הפירות והירקות במדד המחירים לצרכן בישראל  (באנגלית) כקובץ PDF ​