תקציר:

​העבודה מציגה מכניזם כלכלי שמסביר את הקשר השלילי בין קצב ריבוי האוכלוסיה לרמת ההכנסה לנפש (ולהון אנושי). עלות רכישת הון אנושי יוצרת השפעת הכנסה שלילית, עבור עשירים, מבלי לשנות את המחיר היחסי של גידול ילדים. השפעה זו אינה קיימת עבור עניים בשל חוסר הגישה לשוק ההון שמונעת מהם להשקיע בהון אנושי. העבודה מראה עוד, כי שיעור ריבוי האוכלוסיה גבוה יותר ככל שחלוקת העושר היא בלתי שיויונית. התפתחות פיננסית היא אחד ההסברים לירידה בשיעור גידול האוכלוסיה וזאת בשל החלשת מניע החיסכון שהוא אחד המניעים לגדל ילדים. מאמר זה מצביע על ערוץ נוסף דרכו פועלת ההתפתחות הפיננסית; צמצום הפער בין ריבית ללווים לבין ריבית למלווים מאפשר לחלק מן העניים להשקיע בהון אנושי ובעקבות כך גורם לירידה בקצב ריבוי האוכלוסיה.

 

למחקר המלא בנושא: אוכלוסיה אנדוגנית והתחלקות הכנסות כקובץ PDF