תקציר:

עבודה זו בוחנת, בכלים אקונומטריים, את הקשר בין כמות הכסף, על הגדרותיה השונות, לבין התוצר המקומי הגולמי הנומינלי בישראל בין השנים 1988-1994. מטרתה לאתר מצרף מוניטרי שיוכל לשמש יעד ביניים למדיניות המוניטרית שתכליתה שמירה על יציבות מחירים ותמיכה בצמיחה בת קיימא. סדרת בדיקות הכוללת מבחני שורש יחידתי, מבחני קואינטגרציה ומבחני סיבתיות מסוג גריינג'ר מובילה למסקנה כי המצרף M1, אמצעי התשלום, הינו המצרף המוניטרי המתואם ביותר עם התמ"ג הנומינלי בישראל בשנים הנבדקות. העובדה כי M1 הינו המצרף הצר ביותר עשויה להסביר את הממצאים שהתקבלו.M1 אינו מכיל רכיבים הפוגמים בקשר שבינו לבין התמ"ג הנומינלי, רכיבים הנכללים במצרפים הרחבים יותר, ועל כן הוא יכול לשמש יעד ביניים למדיניות מוניטרית בישראל.

 

למחקר המלא בנושא: איתור יעד ביניים למדיניות מוניטרית בישראל 1988-1994 כקובץ PDF