תקציר:

אנו בוחנים את האפקטיביות הפוטנציאלית של רכישות נכסים במשק קטן ופתוח. לשם כך, אנו מרחיבים את המודל של Gertler and Karadi (2011) למשק קטן ופתוח שבו משקי הבית והפירמות יכולים ללוות ולהלוות בשוק ההון הבינלאומי. התוצאות שלנו מאששות ממצא קודם של הספרות: במשק קטן ופתוח, התגובה של המשתנים העיקריים לרכישות נכסים חלשה ביחס לזו שבמשק סגור. עם זאת, התגובה החלשה יותר אין בהכרח פירושה שהתועלת מרכישת נכסים במשקים קטנים ופתוחים נמוכה יותר: למעשה, אנו מראים כי התועלת במשקים קטנים ופתוחים עשויה להיות גדולה יותר, על אף התגובה החלשה של המשתנים העיקריים. מקור התועלת במשקים קטנים ופתוחים הוא בהשפעה שיש לרכישות הנכסים על מבנה המימון במשק: בכך שהבנק המרכזי רוכש נכסים הוא מסייע למשק, בתנאים מסוימים, לעבור למבנה מימון יעיל יותר במובן זה שהוא מקטין את הצורך בהסתמכות על תיווך פיננסי זר, ובכך חוסך למשק בעלויות התיווך הפיננסי.​

למאמר המלא בנושא: אפקטיביות של רכישות נכסים במשק קטן ופתוח (באנגלית) כקובץ PDF ​

​​