תקציר

עבודה זו בוחנת אם ביזור הכנסות ופיקוח חיצוני ישיר על התנהלותן הכספית של רשויות מקומיות משפיעים על שכיחותם ועוצמתם של מחזורי תקציב פוליטיים ("כלכלת בחירות"), באמצעות פאנל נתונים מישראל בשנים 2009-1999 . אנו מוצאים כי תלות גבוהה בהעברות כספים מהשלטון המרכזי – המשתקפת בשיעור נמוך של הכנסות מגבייה מקומית בתקציב הרשות המקומית – מחמירה את מחזורי התקציב הפוליטיים, בשעה שמעקב הדוק – המתבצע דרך מינוי חשב מלווה על ידי הממשלה לרשויות מקומיות שצברו חובות – מונע מחזורים אלה. אנו מוצאים עוד כי דפוס זה משקף הגדלה של הוצאות

הפיתוח בשנות הבחירות. התוצאות מראות כי מחזורי תקציב פוליטיים יכולים להיגרם מכך שהמבנה הפיסקלי יוצר מגבלת תקציב גמישה: דהיינו, מצב שבו מנהיגים מכהנים ומצביעים רציונליים יכולים לצפות לכך שהרחבת ההוצאות לפני הבחירות תכוסה בחלקה מאוחר יותר על ידי השלטון המרכזי.

 
מילות מפתח: מחזורי תקציב פוליטיים; מגבלת תקציב גמישה; שלטון מרכזי; ביזור