תקציר

מחקר זה עוסק בהיתר להכיר ברווחים בלתי ממומשים שנובעים משערוך לפי השווי ההוגן – נדבך מרכזי של התקן הבין-לאומי לדיווח כספי (IFRS) – והוא מתמקד בסוגיה שטרם נחקרה: האם חלוקת דיווידנדים מתוך רווחים אלה משפיעה על הסיכון של פירמה להיקלע לחדלות פירעון? כדי לבחון זאת אספנו ידנית נתונים על הרווחים הבלתי ממומשים ועל הסדרי החוב של פירמות ישראליות לאחר אימוץ ה-IFRS, ומצאנו כי החלוקה הנידונה מגדילה משמעותית – פי שלושה – את הסיכון של פירמה להיקלע לחדלות פירעון. אף על פי כן דומה כי הסיכון המוגבר אינו מתומחר נכונה בשוק: עלות החוב של פירמות שחילקו דיווידנדים מרווחים בלתי ממומשים אינה שונה מהותית מזו של פירמות שלא עשו זאת מעולם.

 

למאמר המלא בנושא: דיווידנדים מרווחים בלתי ממומשים והסיכון לחדלות פירעון כקובץ PDF​​