תקציר:

מחקר זה בוחן את הקשר בין ביצועי קרנות הנאמנות לבין הגיוסים והפדיונות בהן. באמצעות שימוש בנתונים יומיים, אני מוצא שמשקיעים רגישים יותר לביצועים חיוביים של הקרנות שבהן הם משקיעים מאשר לביצועים שליליים שלהן. ממצא זה תקף לקרנות שמתמחות בכל אפיקי ההשקעה המקומיים: מניות, אג"ח חברות ואג"ח ממשלתיות. בקרנות שמתמחות באג"ח חברות מדובר בתוצאה ייחודית, שכן ידוע ממחקרים קודמים בתחום זה, שבארה"ב מתקיים קשר הפוך – ומשקיעים רגישים יותר לביצועים שליליים. ההבדלים בין ישראל לארה"ב מוסברים במבנה שוק שונה, כאשר בישראל אג"ח חברות נסחרות בבורסה. אני מוצא שהגיוסים והפדיונות בקרנות הפסיביות (כלומר מחקות מדד) נמוך במחצית, לערך, מאשר בקרנות נאמנות אקטיביות (כלומר מנוהלות) מקבילות. משמעות הדבר היא שקרנות מחקות מהוות גורם ממתן בתקופות משבר, שכן המשקיעים בהן נוטים לפדות פחות כספים בתגובה לביצועי השוק – כפי שאכן קרה במשבר הקורונה.

 

למאמר המלא בנושא: הגורמים המשפיעים על רגישות זרימות ההון לביצועי קרנות הנאמנות (באנגלית) כקובץ PDF