תקציר:

עבודה זו בוחנת את הקשר בין מדיניות פיסקאלית לתפניות בסביבת האינפלציה בתקופה 1970 עד 1996 בישראל. ניסוח קריטריונים כמותיים שמבטאים שינויים משמעותיים ומתמשכים במשתנים פיסקאלים - שינויים בגירעון המבני ושינויים בחוב הציבורי - מאפשרים לזהות את השנים בהן ננקטה מדיניות פיסקאלית מרחיבה או מרסנת שעשוייה ליצור תפנית (כלפי מעלה ומטה) בתהליך האינפלציוני. נמצאה חפיפה גדולה בין השנים שהוערכו, על פי הקריטריונים, ככאלו שבהן הופעלה מדיניות פיסקאלית מרחיבה ומתמשכת לשנים בהן היתה האצה אינפלציונית, וכך גם באשר לשנים בהן היה ריסון פיסקאלי מתמשך להאטה בשיעור האינפלציה.

למחקר המלא בנושא: המדיניות הפיסקאלית ותפניות בסביבת האינפלציה כקובץ PDF