תקציר:

משרד הכלכלה והתעשייה מסבסד בשיעור של 30–91 אחוזים את הוצאות הפיתוח לקרקע באזורי תעשייה (אז"תים) בפריפריה על מנת לעודד את הפעילות הכלכלית שם. המחקר בחן את השפעת שיעורי הסבסוד על הביקוש לקרקע באז"תים במהלך השנים 2006–2015 בהסתמך על השונות הניכרת בשיעורי הסבסוד על פני זמן ואזור, ותוך שימוש במקורות מידע מנהליים.

ממצאי המחקר מלמדים שעלייה בת נקודת אחוז בשיעור הסבסוד של הוצאות הפיתוח לקרקע באז"ת מגדילה בממוצע את מספר הבקשות לקרקע בו ב-1.6 אחוזים (גמישות של כ-0.3), בשיעור דומה את מספר הבקשות המאושרות, וב-1.0 אחוז את השטח המבוקש. בתחום של 30–80 אחוזי סבסוד העלאת שיעור הסבסוד אינה משפיעה על מספר הבקשות, ואילו בתחום שמעל היא גדלה בקצב עולה. בצפון הארץ ובאז"תים גדולים השפעת הסבסוד חזקה יותר, ולא נמצא הבדל בתרומת הסבסוד לביקוש לקרקע בין אז"תים ביישובים יהודיים וערביים.​ 

למאמר המלא בנושא: הערכת האפקטיביות של סבסוד הוצאות הפיתוח לקרקע באזורי תעשייה שבאחריות משרד הכלכלה והתעשייה כקובץ PDF​