תקציר:

המאמר בוחן את השפעת הטרוגניות ההשכלה על השכר תוך דגש על שלושה ממדים -האוניברסיטה, התואר ותחום הלימוד -וזאת על פי נתונים של בוגרי אוניברסיטאות ישראליות בשנים 1995-1980 שעבדו בתעשייה ב-1995.

תרומתו העיקרית של המחקר נובעת מהשימוש במדגם ייחודי, הממזג את נתוני מפקד האוכלוסין לשנת 1995, מרשם מסיימי התארים וסקרי התעשייה. קישור זה של מאפייני עובדים ומעבידים מאפשר לנטרל את כישורי העובד באמצעות השפעת מקום העבודה על השכר. השימוש במאפייני מקום העבודה, כמשתני בקרה, שיפר את יכולת ההסבר של המודל.

נמצא כי ההשכלה הנה מוצר הטרוגני, כך שהאוניברסיטה, תחום הלימוד והתואר הנרכש מתואמים עם השכר, ושהסיגנל של מוסד הלימוד שונה מתחום לימוד אחד למשנהו. נמצא ששכרם של בעלי תואר מוסמך גבוה בכ-30 אחוזים מזה של בוגר, ושל בעלי תואר דוקטור בכ-17 אחוזים נוספים. כן נמצא כי ישנם פערי שכר משמעותיים בין נשים לגברים (17 אחוזים) ובין עולים חדשים לישראלים וותיקים (28 אחוזים).

למחקר בשלמותו בנושא:  השפעת הטרוגניות ההשכלה על השכר: עדות אמפירית מענף התעשייה כקובץ PDF