תקציר

 

עבודה זו בוחנת את השפעותיה של מגבלת שיעור המימון (LTV) על הבחירות שעושים משקי הבית בשוקי האשראי והדיור בישראל. בעזרת מסד נתונים פרטני ייחודי, המכיל מידע על לווי המשכנתאות, על מאפייני המשכנתאות ועל הדירות שנרכשו באמצעותן, ובעזרת טכניקות התאמה (Matching), נמצא כי מגבלת ה-LTV השפיעה על תנאי ההלוואה אך היא לא הובילה לקיצוב אשראי (אף מגזר באוכלוסייה לא הוחרג מן השוק). כמו כן נמצא כי למגבלת ה-LTV היתה השפעה על הבחירות של הלווים בשוק הדיור: משקי הבית שהושפעו מהמגבלה בחרו בנכסי דיור זולים יותר (במונחים ריאליים), רחוקים יותר מהמרכז, וממוקמים בשכונות בעלות דירוג סוציו-אקונומי נמוך יותר. המסקנה היא כי מגבלת ה-LTV, כלי המדיניות המקרו-יציבותי הנפוץ ביותר, משפיעה על הלווים לא רק מנקודת המבט של יציבות פיננסית, על ידי הפחתת המינוף של משקי בית, אלא משפיעה גם על הבחירות שלהם בשוק הדיור.

למאמר המלא בנושא: השפעת מגבלות אשראי על בחירות הלווים בשוק הדיור: המקרה של המגבלה על שיעור המימון (באנגלית) כקובץ PDF