תקציר:

ניתן לחלק את ההפרש בשיעורי הלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בין תלמידים ממשפחות אמידות ועניות לפער הנובע ממגבלת הנזילות ולפער הנובע מכך שהתשואה להשכלה של העניים נמוכה יחסית לאחרים; בגלל פערים ביכולות שהצטברו עם השנים. על מנת להבחין בין השניים נעזרנו בהישגים בבחינות הבגרות כאומדן לתשואה להשכלה בישראל. מצאנו שציוני הבגרות הוא אומדן לא מוטה לתשואה להשכלה האקדמית בקרב גברים, לעומת זאת בקרב נשים נמצא שהתשואה להשכלה אקדמית של בוגרות תיכון ממשפחות עניות גבוהה מזו של בוגרות תיכון ממשפחות אמידות בעלות הישגים דומים בבגרות. מצאנו ש-3.3 אחוזים מבוגרי התיכון העיוני ולפחות 4.5 אחוזים מבוגרות התיכון העיוני נמנעו מללמוד בשל מגבלת נזילות.

למחקר המלא בנושא: השפעת מגבלת הנזילות על הנגישות להשכלה גבוהה כקובץ PDF