תקציר:

מחקר זה מנתח את הדינמיות של עצימות החשמל – כלומר, היחס שבין צריכת החשמל לתוצר המקומי הגולמי – במדינות ה-OECD בין השנים 1990-2017. בפרט, המחקר מנתח את הדינמיות של עצימות החשמל על רקע התפתחות שונה בין תתי קבוצות (או מועדנים) במדינות ה-OECD, שינויים במחירי החשמל, ובמבנה הענפי של הכלכלה. התוצאה המרכזית מהמחקר היא שהתכנסות עצימות החשמל בכל מדינות ה-OECD פחתה בשנים האחרונות, אך התכנסות במועדונים ממשיכה. בנוסף, המחקר מוצא שההשפעה של מחירי החשמל ושל המבנה הענפי על מגמות ההתכנסות של עצימות החשמל מצומצמות. המניע המרכזי לדינמיקה ולהתכנסות של עצימות החשמל היא העצימות ברמת הענף.

למאמר המלא בנושא: התכנסות עצימות החשמל במדינות ה - OECD כקובץ PDF