תקציר:

​מחקרים מלמדים שמשקל נמוך של ילודים משפיע לרעה על מגוון משתני תוצאה במהלך החיים, ומתח וחרדה של האם בתקופת ההיריון מפחיתים את המשקל. המחקר הנוכחי בחן את ההשפעה של הטרור הפלסטיני במהלך האינתיפאדה השנייה על משקל ילודים ישראלים, תוך הסתמכות על השונות על פני זמן ומרחב בעוצמת הטרור, ואמידות פאנליות של השינוי במשקל ילודים עוקבים לאותה אישה. לא נמצאה השפעה של הטרור - בכל אחד משלבי ההיריון - על משקל ילודים ישראלים. התוצאה תקפה אפילו ביחס לפיגועים קטלניים שהתרחשו בעיר המגורים וביהודה ושומרון וירושלים מוכי הטרור. המחקרים המועטים בעולם מצביעים לרוב על השפעה שלילית, וניתן לשער שהיעדר התגובה בישראל קשור לחוסנה של האוכלוסייה כתוצאה משגרת חיים בצילם של מעשי איבה. כמו כן נמצא שלמספר ימי המילואים של בן הזוג במהלך ההיריון לא הייתה השפעה על משקל הילודים, תופעה שלא זכתה להתייחסות מחקרית.

למחקר המלא בנושא: טרור ומשקל ילודים כקובץ PDF