תקציר:

​יעילותה של המדיניות המוניטרית בישראל נשענת הן על בחירה נכונה של יעדי ביניים להתערבות והן על שימוש בכלים נכונים לצורך שמירת התוואי הרצוי של כל אחד מיעדי ביניים אלו. תזכיר זה עוסק באופן ניהול בסיס הכסף בישראל, במשמעות שיש לאופן הניהול על אפקטיביות המדיניות המוניטרית, ובהשלכות אופן הניהול למבנה השוק של המערכת הבנקאית. בעקיפין נוגע הדיון כאן גם לקשר שבין המדיניות המוניטרית לבין מדיניות הבנק כ"דלפק האשראי" (lender of last resort) של הבנקים.

 

למחקר המלא בנושא: יעילותם של המכרז המוניטרי וההלוואה במכסה ככלים למדיניות מוניטרית כקובץ PDF