תקציר

מאמר זה מתאר את הפיתוח של מודל צמיחה ארוכת טווח שמיועד לשמש את בנק ישראל. ייעודו של המודל לנפק תחזית לצמיחת התוצר באופק של 50 שנה קדימה בהינתן הנחות שונות, ולכמת את השפעתן של התפתחויות חיצוניות או צעדי מדיניות שונים על הצמיחה באופק זמן זה. המודל מורכב מחמישה חלקים נפרדים שכל אחד מהם מוכוון לחזוי גורם ייצור מסוים או הפריון. החלקים השונים משתמשים בגישות מתודולוגיות הנבדלות בממדי השימוש בתיאוריה, בפירוט המרובה ובממצאים אמפיריים. הסימולציה הבסיסית מצביעה על כך שצמיחת התוצר והתוצר לנפש צפויים להיות נמוכים מאשר הממוצעים ההיסטוריים, בעיקר בגלל שינויים דמוגרפים שעוברים על המשק ומיצויים של מנועי צמיחה משמעותיים שפעלו בעבר.​

למאמר המלא בנושא: מודל צמיחה ארוכת טווח למשק הישראלי (באנגלית) כקובץ PDF