הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

צור שי

צור שי

ראש תחום, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

רשימת פרסומים בבנק ישראל

16

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מקרו-כלכלה; צמיחה כלכלית; כלכלת חינוך וכלכלת משפחה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים