תקציר:

הספרות האמפירית משתמשת לעתים קרובות בפיזור של תחזיות )חוסר הסכמה( כאומדן לחוסר וודאות. אולם משתנים אלה מתנהגים אחרת לאורך מחזור העסקים. ההבדל ביניהם בולט במיוחד בתקופות שאינן  משבריות, בהן חוסר ההסכמה בין החזאים המקצועיים בארה"ב מתואם חיובית עם הצמיחה, ואילו מדדי חוסר וודאות מתואמים אתה שלילית. ממצא זה מוסבר באמצעות מודל של מידע רועש עם למידה אנדוגנית. הפרטים במודל צופים במידע פרטי רועש, אך רק כאשר הם פעילים. עלייה בפעילות מכניסה מידע רועש לשוק ולכן מרחיקה בין תחזיות הפרטים. כך, עלייה בפעילות מעצימה את חוסר ההסכמה.​