תקציר

פעילות ריאלית וכן ציפיות לעתיד מאופיינות לעתים קרובות בדינמיקה אסימטרית, כלומר, הן צומחות בהדרגה ומדי פעם מתכווצות בעוצמה. המאמר מראה כי דינמיקה מסוג זה מופיעה כאשר ישנו קשר חזק בין פעילות למידע. במודל זה השקעה פעילה חושפת מידע פרטי על מצב העולם, ושחקן אחד לומד על המידע שברשות שחקן שני רק מפעולותיו. שיווי המשקל מייצר מחזורים אסימטריים: הכניסה לשוק היא הדרגתית; היציאה ממנו נוטה להיות סימולטנית ולאחריה התאוששות הפעילות היא איטית. חוסר הסימטריה במחזור מתעצם כאשר המידע הוא ציבורי. אם השחקן השני צופה במידע של השחקן הראשון ולא רק בפעולותיו, הוא נוטה לדחות את כניסתו לשוק בהשוואה למודל הבסיסי. לבסוף, סימולציות של המודל מראות מתאם חיובי בין רמת ההשקעה בשוק לבין פיזור האמונות, ומתאם זה מיוחס במידה רבה למנגנון הלמידה במודל.