תקציר:

​עבודה זו בוחנת את השפעת העלות של מסגרות הטיפול בילדים בגיל הרך (child care cost) על היצע העבודה של האימהות. במחקר מוצג ניתוח של עלות המסגרות, כולל השוואה בין-לאומית, וכן נסקרת מדיניות התמיכות באימהות העובדות בישראל. הממצאים מדגישים את העלויות הגבוהות של המסגרות לילדים בגיל הרך בישראל בהשוואה בין-לאומית, על רקע מימוש מועט של התמיכות הקיימות. המחקר בוחן את גמישות התעסוקה של אימהות לילדים בגילים שבהם עלויות הטיפול הן הגבוהות ביותר - טרם ההגעה לגיל של חינוך חובה (ללא תשלום). הגמישות נאמדה על בסיס המודל ההסתברותי ((probit model with sample selection correction, המקובל במחקרים בנושא, עם תיקונים סטטיסטיים לבעיות המיון. ממצאי המחקר מלמדים כי לעלות של מסגרות הטיפול בילדים יש השפעה שלילית מובהקת על היצע העבודה של אימהות לילדים בגיל הרך, וזאת בעוצמה של 0.14- (גמישות התעסוקה ביחס לעלות המסגרות). נוסף על כך נמצא כי לזמינות של המקומות במסגרות המסובסדות, על פי מדד שפותח במחקר, יש השפעה שלילית מובהקת על ההוצאה המשפחתית למסגרות הטיפול בילדים.

 

למאמר המלא בנושא: עלות הטיפול בילדים בגיל הרך והשפעתה על היצע העבודה של נשים כקובץ PDF