תקציר:

אנו אומדים את הקשר שבין יצוא ופריון באמצעות סקרי תעשייה לשנים 1993 - 2003. אנו מוצאים שהפריון של פירמות יצואניות בישראל גבוה מזה של הלא יצואניות. עוד נמצא כי הפריון של הפירמות היצואניות גבוה מזה של הפירמות הלא יצואניות עוד לפני שהראשונות החלו לייצא - ממצא המצביע על כך שפריון גבוה משפיע על החלטת הפירמה לייצא. אנו מוצאים כי לאחר שהפירמות החלו לייצא הפריון שלהם גדל עוד יותר - ממצא המצביע על כך שיתכן והייצוא משפיע על הפריון. אנו עושים שימוש בשיטות הסטטיסטיות המקובלות בספרות על מנת לאמוד את הקשר הסיבתי שבין פריון וייצוא. כאשר אמדנו את הקשר תוך שימוש בשיטת ההתאמה קיבלנו כי הייצוא מגדיל את הפריון של פירמות יצואניות בכ - 12 אחוזים תוך 5 שנים. כאשר אמדנו את הקשר תוך שימוש בשיטת המומנטים שהוצעה על ידי בלנדל ובונד (1998) אין אנו מוצאים כל השפעה של הייצוא על הפריון.

למחקר המלא בנושא: על הקשר שבין פריון ליצואנות - ממצאים מישראל כקובץ PDF