תקציר:

​בעבודה זאת נעשה נסיון לאמוד את נפח המסחר הצפוי בסחורות בין ישראל, ירדן והמשק הפלסטיני. הדגש מושם על הקשרים הצפויים בין ישראל לירדן. נבחרו שלוש שיטות הערכה חלופיות: שיטה נאיבית המתבססת על ניתוח זרמי הייצוא והייבוא של שני המשקים, מודל של גרוויטציה בעל אופי מקרו כלכלי, ומבחני דמיון. כל השיטות הובילו להערכה שבטווח הזמן הקצר והבינוני, היקף הסחר בין ישראל לירדן לא יהיה גדול. להסדריט של סחר חופשי צפויה להיות השפעה משמעותית על הזרמים הדו צדדיים.

העבודה כוללת גם ניתוח של הסדרי הסחר החלופיים במסגרת התלת צדדית הכוללת את ישראל, ירדן והמשק הפלסטיני.

 

למחקר המלא בנושא: פוטנציאל הסחר בין ישראל, הפלסטינים וירדן כקובץ PDF