תקציר:

מחקר זה בוחן את התפתחות פער השכר בין נשים וגברים במינהל הציבורי בישראל לאורך כל מסלול הקריירה שלהם. מניתוח נתוני חתך לאורך השנים נמצא שיחס השכר בין נשים לגברים קטן בצורה מונוטונית עד גיל 50 . ניתוח נתוני פאנל מצביע שהסיבה העיקרית לכך נעוצה בהצטרפות של גברים בגילאים גבוהים יחסית למינהל הציבורי שמאופיינת בתפקידים בעלי שכר גבוה ביחס לנשים ופחות בגלל קידום מהיר יותר של גברים בהשוואה לנשים במהלך הקריירה. לא נמצאה עדות לכך שגברים שהצטרפו למינהל הציבורי במהלך הקריירה שלהם קיבלו פרמיית שכר שונה בהשוואה לנשים שהצטרפו בהינתן שכרם בתקופת הבסיס, כך שפער השכר שגדל עם הגיל של העובדים המצטרפים הוא השתקפות של שכר שונה במקום עבודתם הקודם.

למחקר המלא בנושא: פערי השכר בין גברים לנשים במינהל הציבורי בישראל - ניתוח בעזרת נתוני חתך ופאנל כקובץ PDF