תקציר

עבודה זו בוחנת את השפעת התקשורת הכלכלית המודפסת  על שוק המניות בשנים 2011–2017. כל הכתבות העוסקות בשוק המניות שפורסמו בעיתונות המודפסת בישראל נותחו וסווגו בהתאם לסנטימנט שלהן ביחס לשוק זה – חיובי, שלילי או  ניטרלי. הובא בחשבון גם השווי הכלכלי של כל כתבה, דהיינו עלות הפרסומת במקומה ובגודלה; (למשל: שוויה של כתבה המפורסמת בעמוד הראשון גבוה יותר מזה של כתבה באותו גודל בעמוד פנימי).  בכך ניתן משקל למידת החשיפה של הכתבה לקוראים. המחקרים הבוחנים את סוגיית הקשר בין התקשורת לשוקי ההון מתבססים  בדרך כלל  על ניתוח באמצעות רובוטים (text mining) ועושים שימוש במספר הכתבות (בלי לשקלל את היקף החשיפה של כל אחת מהן). השימוש בשווי הכלכלי של הכתבות אפשר לנו לנכות גורמים שבעצמם יכולים להשפיע על שוק ההון (השינוי במדדי המניות בימים האחרונים, השינוי במדד הנאסד"ק וכו'), ובכך "לזקק" את השווי הכלכלי ולהתמקד בהשפעה של התקשורת בלבד.

את השפעת היקף הסיקור והסנטימנט (להלן האווירה) אנו בוחנים על התשואות היומיות, על התשואות התוך-יומיות ועל התשואות הליליות (בין מחיר הפתיחה היום למחיר הסגירה אתמול). בעזרת הבחנה זו אנו קושרים למעשה בין שני סוגי ספרות: זו העוסקת בהשפעת התקשורת על מחירי המניות וזו העוסקת באנומליית ההבדל בין התשואות התוך-יומיות לתשואות הליליות. מהתוצאות עולה כי: (א) להיקפי הסיקור והאווירה השפעה חיובית ומובהקת על תשואות המניות היום, ובעיקר על התשואות הליליות; (ב) ההשפעה מובהקת בימים של תנודות חדות, ובעיקר בימי ירידות שערים חדות; (ג) השפעת היקפי הסיקור והאווירה על השונות המותנית היא שלילית; (ד) התקשורת מסקרת באופן לא סימטרי אירועים חיוביים ושליליים בשוק ההון. האסימטריות בולטת במיוחד בתקשורת הכלכלית הכללית ("ידיעות אחרונות", "ישראל היום", "מעריב"). אירוע שלילי בשוק ההון יקבל בתקשורת הכלכלית המקצועית ("דמרקר", "גלובס", "כלכליסט"), בממוצע , סיקור כפול מאשר אירוע חיובי באותו סדר גודל (לדוגמה – ירידה של אחוז בשוק המניות לעומת עלייה של אחוז), וזאת לעומת סיקור גבוה פי שישה בערך בתקשורת הכלכלית הכללית. תוצאות (א) עד (ג) מתיישבות עם מאפייני התנהגותם של משקיעים פרטיים "נאיביים", אשר מושפעים מהתקשורת המודפסת מחד גיסא, ופועלים כ"עדר", בייחוד בימים של ירידות חדות, מאידך.

למאמר המלא בנושא: "רוב מהומה על לא מאומה"? השפעת התקשורת המודפסת על שוק המניות בישראל כקובץ PDF​ ​​