תקציר: 

המחקר בוחן באמצעות מדגם של 7,919 בנקים מ-30 מדינות OECD לשנים 1995-2019, את ההשפעה של ריביות נמוכות על מירווחי הריבית נטו של הבנקים. מהתוצאות עולה שקיים קשר חיובי בין רמת הריבית לבין מירווחי הריבית של הבנקים והוא חזק יותר בסביבה של ריביות נמוכות. עוד נמצא שבמדינות בהן מערכת הבנקאות ריכוזית יותר מירווחי הריבית פחות רגישים לרמת הריבית כיון שההשפעה שלה על ההכנסות מריבית וההוצאות על ריבית דומה. עם זאת, התוצאות מצביעות על כך שההשפעה של מידת הריכוזיות של מערכת הבנקאות על הקשר בין הריביות למירווחי הריבית נחלשת ככל שהריבית מתקרבת לאפס.​

למאמר המלא בנושא: ריביות נמוכות ומירווח הריבית של הבנקים: האם הם תלויים במידת התחרות (באנגלית) כקובץ PDF​​​