תקציר:

באמצעות סימולציות על מודלים מקרו-כלכליים שונים, אנו מראים שהמדיניות המוניטרית יכולה לצמצם את הירידה בתוצר לאחר זעזוע ביקוש שלילי, ולהוביל לפער אינפלציה חיובי ולהתכנסות של האינפלציה ליעדה מלמעלה. תגובת היתר של האינפלציה מורידה את הסיכון של הריבית להגיע למחסום האפקטיבי הנמוך שלה. הדינמיקה המתוארת לעיל מתקבלת תחת כלל ריבית סופר-אינרטית, קרי כאשר מקדם החלקת הריבית עולה על סף הגבוה מ-1; ככל שהמשק יותר צופה פני עבר, הסף הנדרש גבוה יותר. כל אלה תומכים בכך שכלל ריבית סופר-אינרטית צריך להיות חלק מארגז הכלים של בנקים מרכזיים בעת משבר שנובע מירידה בביקושים.

למאמר המלא בנושא: שימוש במדיניות מוניטרית קונבנציונלית באופן לא קונבנציונלי: היפוך הדינמיקה של האינפלציה ושל פער התוצר באמצעות כלל ריבית סופר אינרטית (באנגלית) כקובץ PDF​