תקציר

מחקר זה בוחן את הסדרי החוב שנערכו ב-2008—2015 בשוק האג"ח התאגידיות הסחירות בישראל, והוא מתמקד בשיעורי ההחזר הצפויים לבעלי האג"ח. הניתוח נערך על מדגם של 106 אירועי מצוקה, והוא מתייחס לשיעורי ההחזר במועד הכשל – ולא בסיום תהליך ההסדר – הן בשל המגבלות הנוגעות למידע על חברות שסיימו את התהליך, והן מפני שאלה השיעורים הרלוונטיים למשקיעים שמדווחים על השקעותיהם במחירי שוק (mark to market). שיעורי ההחזר מתבססים על מחירי השוק של האג"ח – יתרון שמעניקים הנתונים הישראליים מכיוון שבישראל אג"ח בדרך כלל נסחרות בבורסה. נמצא כי שיעור ההחזר הצפוי הושפע במידה זניחה ממאפייני החברה שנכנסה להסדר ובמידה רבה ממצבן הפיננסי של החברות הציבוריות שלא נקלעו למצוקה באותה עת: הוא הצטמצם ככל שעלה המינוף של כלל החברות הציבוריות וככל שפחתה הנזילות (שיעור נמוך של מזומנים מתוך סך הנכסים). כן נמצא כי שיעור ההחזר הממוצע במדגם עומד על 53% ושיעור ההחזר החציוני – על 50%, וכי שיעורי ההחזר והכשל הממוצעים דומים לנתונים במדינות אחרות. זאת ועוד, חלק מהחברות מופיעות במסד הנתונים יותר מפעם אחת, כיוון שבמקרים רבים תהליך ההסדר לא הוביל להתאוששות.


למאמר המלא בנושא: שיעורי ההחזר בשוק איגרות החוב של חברות בישראל 2008–2015 (באנגלית) כקובץ PDF