תקציר:

רכישות חוזרות של אגרות חוב על-ידי החברות שהנפיקו אותן הן תופעה נפוצה בארצות הברית ובשווקים נוספים, אבל עד-היום לא התבצע מחקר מקיף של תגובת השוק לרכישה חוזרת של אגרות חוב וזאת בשל היעדר נתונים מספקים. אנחנו משלימים פער זה באמצעות שימוש בנתונים ייחודיים בתדירות יומית מהשוק הישראלי, ומראים שחברות מצליחות לתזמן את השוק כאשר הן מבצעות רכישות חוזרות של אגרות חוב.

חברות נוטות לרכוש את אגרות החוב שלהן לאחר ירידה במחירן; הדיווח לציבור על הרכישה החוזרת מוביל לתשואה עודפת חיובית ומובהקת מבחינה סטטיסטית של אגרות החוב שנרכשו, והעליה במחירי האגרות הנרכשות נמשכת גם ב-5 ימי המסחר שלאחר הדיווח. תגובת השוק לרכישה חוזרת של אגרות חוב היא מהירה יותר כאשר הרכישה מתבצעת במסגרת תכנית רכישה שהוכרזה מבעוד-מועד, והתגובה חזקה יותר כאשר הרכישה היא של אגרות חוב עם דירוג אשראי נמוך. אנשי פנים בחברות (בעל השליטה ובכירים בחברה) נוטים לרכוש מניות של החברות בחודשים שלפני ביצוע רכישה חוזרת של אגרות החוב; רכישת מניות על-ידי אנשי פנים בחברה בחודשים שלפני הרכישה החוזרת של אגרות החוב מובילה בתורה לתגובה חיובית יותר של מחירי אגרות החוב לרכישה החוזרת.

ממצאי המחקר תומכים בהשערה כי רכישה חוזרת של אגרות חוב מהווה אינדיקציה לכך שלהנהלת החברה יש אינפורמציה חיובית על מצב החברה שאינה משתקפת במלואה במחירי אגרות החוב.

למאמר המלא בנושא: תזמון שוק ברכישות חוזרות של אגרות חוב קונצרניות (באנגלית) כקובץ PDF​​​