תקציר:

הנייר בוחן את הקשר בין תזמון מחזורים פיננסים לבין מידת האינטגרציה הפיננסית בנתוני פאנל של 30 מדינות OECD. נמצא כי הקשר הינו תלוי מצב – בזמנים רגילים אינטגרציה פיננסית עוזרת להחליק תנודות במערכת הפיננסית אבל בזמנים של משברים פיננסים אינטגרציה גבוהה עלולה להגביר את התנודות במערכת הפיננסית. הממצאים מראים שבעוד שאינטגרציה פיננסית הינה רצויה בגלל שהיא מקדמת פיזור סיכונים, בזמני משבר עשוי להתעורר צורך בנקיטת אמצעי מדיניות מאקרו יציבותית נוספים.

למאמר המלא בנושא: תזמון של מחזורים פיננסים ואינטגרציה פיננסית (באנגלית) כקובץ PDF​