הקשר שבין מחזורי העסקים במשק לבין היקף האשראי הבנקאי ואיכותו על רקע הסכם באזל II - הניסיון הישראלי
דוד רוטנברג ויואל הכט
 
הפיקוח על הבנקים יחידת המחקר - מאמרים לדיון
 
תקציר
בשנים הקרובות יוטמעו במערכת הבנקאות הישראלית עקרונות הסכם "באזל II" שנועדו לשפר את ניהול סיכון האשראי על ידי הבנקים ובכך לקשור קשר הדוק יותר בין סיכון האשראי להקצאת ההון בגינו. ההשערה בספרות המקצועית היא שעקרונות אלו הם גם פרו-מחזוריים. על רקע זאת אנו מנתחים במחקר זה את יחסי הגומלין שבין היקף האשראי הבנקאי, סיכון האשראי ומחזורי העסקים במשק הישראלי. מצאנו כי בתקופות של גאות במחזור העסקים היקף האשראי גדל אולם בתקופות שפל היקפו לא ירד כפי שצפוי, אלא אף עלה קלות. תופעה זו מצביעה על כי במערכת הבנקאות הישראלית התקיימה בתקופות שפל במחזור העסקים "קשיחות אשראי כלפי מטה". התופעה מפתיעה על רקע ממצא נוסף שעולה מהמחקר ומצביע על גידול בסיכון האשראי הבנקאי בתקופות של שפל. אנו מעריכים כי יישום עקרונות באזל II בבנקאות הישראלית צפויים להעצים את מחזור העסקים במשק ובמקביל לשנות את דפוסי ההתנהגות של הבנקים. הדבר יתבטא במיוחד בתקופות של שפל שבהן אנו צופים כי הבנקים יצמצמו את היקף האשראי בהתאם לעליה בסיכון האשראי שלהם באותה תקופה וזאת בניגוד להתנהלותם בעבר.

 

המחקר בשלמותו כקובץ PDF

לדף מאמרים לדיון של מחלקת הפיקוח