יציבות פיננסית:
מושגים, מסגרת ניתוח ותפקיד הרשויות

יאיר חיים, ניצן שנער ובנצי שרייבר

תקציר

מאמר זה נועד לספק מידע על תחום כלכלי חדש, ההולך ומתפתח בעולם ובישראל בשנים האחרונות – תחום היציבות הפיננסית. תחום זה ממוקד בתפקודה התקין של המערכת הפיננסית בכללותה ובתהליכים משבריים במערכת הפיננסית העלולים לגרום נזקים למשק. זאת, מתוך ראיה אינטגרטיבית וגלובאלית, שמשמעותה בחינה כוללת של המערכת הפיננסית על חלקיה – בנקים, משקיעים מוסדיים, שווקי ני"ע ומט"ח ומערך תשלומים וסליקה.

המאמר סוקר את התיאוריות העוסקות בגורמים למשברים פיננסיים ומגדיר מונחים בסיסיים בתחום היציבות הפיננסית. המאמר גם מציע מסגרת לניתוח של תהליך של משבר פיננסי – מסגרת המבוססת על זיהוי השלבים העיקריים בתהליך, תוך הבחנה בין הגורמים היסודיים לבין הסיבות המיידיות להתפרצות משבר. מסגרת זו מסייעת בפיתוח מדדים ליציבות הפיננסית ולגיבוש מדיניות לשמירתה, תוך התייחסות לשלבים השונים בתהליך.

בנוסף, עוסק המאמר בתפקיד קובעי המדיניות הכלכלית והפיננסית ולא רק גופי הפיקוח, בשמירת היציבות הפיננסית, כלומר ביצירת התנאים הדרושים למניעת משברים פיננסיים ולמזעור נזקיהם.

מאמר זה משמש גם כבסיס לניתוח, שמבצעת באופן שוטף המחלקה לפעילות המשק במט"ח, של "היציבות הפיננסית החיצונית", כלומר יציבות שוק מטבע החוץ בישראל ופעילות המשק מול חו"ל. זאת, על רקע העובדה שהמשק הישראלי הוא קטן ופתוח ותחום מטבע החוץ הנו בעל השפעה רבה על היציבות הפיננסית הכוללת.