המדד המשולב לבחינת מצב המשק - גרסה חדשה

תקציר:

המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור סינתטי מחזורי לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת. מדד זה מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל על בסיס חודשי מתוזמן עם הפרסום של מדד היצור התעשייתי ומדדי הפדיון בענפי המשק על ידי הלשכה המרכזית  לסטטיסטיקה.
על פי מתכונתו החדשה (מינואר 12003 ) המדד המשולב מחושב על פי השינוי החודשי בשבעה רכיבים, המייצגים היבטים שונים של הפעילות הריאלית במשק: מדד הייצור התעשייתי, היבוא של מוצרי צריכה, יבוא התשומות לייצור, הפדיון מהמסחר והשירותים, מספר משרות השכיר במגזר העסקי, יצוא
הסחורות (ללא חקלאות, דלק, יהלומים ואניות ומטוסים) ויצוא השירותים (שירותי תיירות, מחשוב ומידע ,תקשורת ,ביטוח ושירותים עסקיים אחרים)

קישור לקובץ