​ספר: מדיניות מוניטרית בתקופת יציבות מחירים
אמיר ירון, סיגל ריבון ומישל סטרבצ'ינסקי
סיגל ריבון ואיתמר כספי
אלכס אילק וגיא סגל
יורי גורודניצ'נקו, רפי מלניק וארי קוטאי
יובל מזר
אלון בנימיני
התפתחות ופרשנות
צבי הרקוביץ ועמית פרידמן
אסנת זהר ומיכאל גורקוב
יוסי יכין וינון גמרסני
יונתן בן שימול
יונתן בן שימול, יואב סופר ויוסי סעדון
מאמרים באנגלית:
Christophe Kamps and Frank Smets
stefan Ingves - Governor and Chairman of the Executive Board, Sveriges Riksbank
Thomas Jordan - Chairman of the Governing Board
Swiss National Bank
Jiri Rusnok - Governor, Czech National Bank
Amir Yaron - Governor, Bank of Israel
Martin Eichenbaum and Federico Puglisi

​​​​​​​​​​​